Tạp chí Văn hóa học

Tạp chí Văn hóa học số 6 (58)

Tác giả: Nhiều tác giả
Năm xuất bản: 2021
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Mục lục:

MỤC LỤC

SỐ 6 (58) - 2021

 

NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN

 

HÀ HỮU NGA: Tiếp cận lễ hội truyền thống từ lý thuyết văn bản

3

TRẦN ĐÌNH HẰNG : Tiếp cận xây dựng bách khoa thư văn hóa ẩm thực Huế

17

ĐÀO THỊ TUYẾT MAI : Truyền thông chính sách văn hóa: Cầu nối đưa

chính sách văn hóa vào cuộc sống

27

ĐOÀN PHÚC LINH TÂM : Để phát triển chuyên ngành huấn luyện múa

tại Việt Nam

33

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN

 

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHÂM: Phục dựng di tích và lễ hội đền Xã Tắc

(Móng Cái, Quảng Ninh): tâm thức truyền thống, nhu cầu đương đại

39

TRẦN THỊ THỦY: Bảo vệ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong phát triển

du lịch cộng đồng ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

49

LÊ ĐÌNH HÙNG: Tấm bia bùa ở Cẩm Phô (Hội An): một hướng tiếp cận

di sản văn hóa

58

LÊ ĐỨC HẠNH - NGUYỄN BÌNH: Biến đổi trong nghi lễ vòng đời của người Chăm Islam ở An Giang

65

TRẦN VĂN THÀNH - PHẠM VĂN PHƯƠNG: Đức Quản cơ

Trần Văn Thành trong tâm thức người An Giang

72

ĐỌC SÁCH

 

TRẦN ĐỨC NGÔN: Bộ sách “Văn hóa biển đảo Việt Nam” - một cái nhìn

đa chiều trong lĩnh vực văn hóa học và quản lý văn hóa

77

TƯ LIỆU - THÔNG TIN

 

LÊ THỊ PHƯỢNG: Về ba vị Pơtao Apui của dân tộc Gia Rai

80

 

 Nội dung đính kèm: