Tạp chí Văn hóa học

Tạp chí Văn hóa học số 6 (16)

Năm xuất bản: 2014
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Mục lục:

MỤC LỤC

SỐ 6 (16) - 2014

 

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA

 

 

 

ĐỖ THỊ THANH THỦY: Để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

3

 

 

LÊ ĐỨC QUANG - TRẦN ĐÌNH HẰNG: Tham chiếu lý thuyết thích ứng văn hóa cho vấn đề di dân tái định cư thủy điện miền Trung

22

 

 

NGUYỄN LÊ TUYÊN - NGUYỄN ĐỨC HIỆP: Quan hệ văn hóa Pháp - Việt đầu thế kỷ XX qua sự kiện triển lãm toàn cầu 1900

31

 

 

CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ VĂN HÓA

 

 

 

VI VĂN AN: Biến đổi sinh kế của người Dao thuộc thủy điện Tuyên Quang từ sau tái định cư đến nay (khảo sát tại một số điểm tái định cư ở huyện Chiêm Hóa và Yên Sơn, Tuyên Quang)

37

 

 

PHAN ĐỨC NAM: Về một số giá trị của thanh niên làng nghề truyền thống hiện nay

50

 

 

LÊ THANH HÒA: Chính sách văn hóa trong bảo tồn văn hóa sinh thái hiện nay

59

 

 

DI SẢN, DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

 

 

NGUYỄN THỊ THU HUYỀN: Ngô trong văn hóa ẩm thực của người Hmông Trắng ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

66

 

 

TRƯƠNG ĐĂNG TUYẾN: Di sản văn hóa biển đảo ở Khánh Hòa với phát triển du lịch vùng duyên hải miền Trung

82

 

 

NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT

 

 

 

NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG: "Con đường gốm sứ" - nhìn từ nghệ thuật chạm khắc đình làng

87

 

 

TÌM HIỂU THUẬT NGỮ

87

HOÀNG MINH: Di sản văn hóa phi vật thể: Nhận diện, bảo tồn và nghiên cứu

 

 

 

TRAO ĐỔI

 

 

 

LÊ THỊ HOÀI PHƯƠNG: Góp phần làm sáng tỏ thêm một số vấn đề về nghệ thuật chèo

94

 

 

 

 

 Nội dung đính kèm: