Tạp chí Văn hóa học

Tạp chí Văn hóa học số 5 (69)

Năm xuất bản: 2023
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Mục lục:

MỤC LỤC

Số 5 (69) - 2023

 

CHUYÊN ĐỀ: CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN VĂN HÓA Ở HUẾ

TRONG ĐỊNH HƯỚNG ĐÔ THỊ HUẾ GIA NHẬP MẠNG LƯỚI

CÁC THÀNH PHỐ SÁNG TẠO CỦA UNESCO

PHAN NGỌC THỌ: Phát huy giá trị nghệ thuật ẩm thực Huế góp phần xây dựng thành phố sáng tạo phát triển bền vững

3

NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG: UCCN - Kinh nghiệm từ các thành phố ẩm thực châu Á và một hướng tiếp cận về sự lựa chọn của Huế

9

BÙI THỊ THANH MAI: Khả năng chuyển đổi tài nguyên văn hóa để Huế trở thành thành phố sáng tạo trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ

17

NGUYỄN ĐỨC LỘC: Phát huy lợi thế các di tích lịch sử - văn hóa trong phát triển du lịch: Huế hướng đến gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo

23

PHAN THỊ THÚY VÂN - BÙI THỊ HIẾU: Di sản công nghiệp ở Huế: giá trị di sản và giải pháp xây dựng không gian sáng tạo cho thành phố di sản

30

NGUYỄN THẾ SƠN: Chuyển hóa các nguồn tài nguyên văn hóa ở Huế theo hướng đẩy mạnh các không gian nghệ thuật, không gian sáng tạo

40

NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN

 

VŨ ANH TÚ: Ngôn ngữ giao tiếp trên mạng xã hội và việc xây dựng môi trường văn hóa trên Internet

45

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN

 

NGUYỄN NGỌC THƠ - PHAN THỊ THU HIỀN: Xây dựng thương hiệu địa phương và khẩu hiệu quảng bá du lịch Bình Phước

54

NGUYỄN ĐỨC TRỌNG: Một số giải pháp phát triển du lịch tại di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội)

63

ĐOÀN MINH NGỌC: Vài nét về nghệ thuật tranh khắc gỗ phong cảnh Việt Nam

71

BÙI TRUNG DŨNG: Đặc điểm của hoa văn trang trí đồ gỗ nội thất thời Nguyễn (1802-1945)

76

VŨ TÚ QUỲNH: Hiệu quả kép từ buổi biểu diễn rối nước ở vùng cao

82

LÝ VÂN LINH NIÊ KDĂM: Hệ thống các nhạc cụ tre, nứa của người Ê Đê ở Đắk Lắk

88

NGUYỄN DUY THÁI: Tri thức văn hóa về Trầm hương, Kỳ nam của người Việt

95

 Nội dung đính kèm: