Tạp chí Văn hóa học

Tạp chí Văn hóa học số 2 (72)

Năm xuất bản: 2024
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Mục lục:

 

MỤC LỤC

Số 2 (72) - 2024

 

NGHIÊN CỨU LÝ LUẬN

NGUYỄN NGỌC THƠ: Mơ hồ văn hóa

3

ĐỖ THỊ THANH THỦY: Về phát triển du lịch dựa trên tài nguyên di sản khảo cổ học và lịch sử

18

NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN

 

NGUYỄN THỊ THANH XUYÊN: Hô bài chòi và tiến trình tái bối cảnh: tính hiện đại và hội nhập của hô bài chòi trong xã hội đương đại

32

ĐẶNG THỊ DIỆU TRANG: Meme trong thời đại truyền thông kỹ thuật số

47

ĐOÀN MINH NGỌC: Họa sĩ Nguyễn Sáng với những tác phẩm nổi tiếng

về đề tài chiến tranh vệ quốc

59

ĐỖ MẠNH HẢI: Vẻ đẹp của ruộng bậc thang qua một số chất liệu

tranh trong hội họa Việt Nam hiện đại

66

TRẦM THỊ TRẠCH OANH: Những chuyển biến của tranh khắc kim loại Việt Nam từ năm 1976 đến nay

74

HÀ PHƯỚC PHÚ CƯỜNG: Một số đặc điểm trong aria của Giacomo Puccini cho giọng nam cao

81

DƯƠNG HỒNG VINH: Tính đối xứng trong bố cục hình ảnh phim truyện điện ảnh

89

 

 Nội dung đính kèm: