Tạp chí Văn hóa học

Tạp chí Văn hóa học

Số 1 (5)
Năm xuất bản: 2013
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Mục lục:

 

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA

 

KIỀU THU HOẠCH

Mấy vấn đề lễ hội xưa và nay

3

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHÂM

Đình làng Việt ở Trung Quốc: tạo dựng bản sắc trong đa chiều giao lưu

12

NGUYỄN THỊ NHÀN

Chu trình vòng đời người trong truyện Nôm

24

CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÍ VĂN HÓA

 

LÊ HỒNG LÝ

Mô hình quản lý lễ hội miếu Bà Chúa Xứ núi Sam - một phương thức quản lý lễ hội truyền thống

31

DI SẢN, DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

TRIỆU THẾ HÙNG

Con số 4 trong văn hóa Việt Nam

38

NGUYỄN HOÀNG NHỊ HÀ

"Đất sét văn hóa" và truyền thống qua sáng tạo: chuyện lễ khai ấn đền Trần

43

PHẠM THỊ THỦY CHUNG

Một số nữ thần tiêu biểu trong văn hóa Veda Ấn Độ từ góc nhìn Shakti (quyền lực nữ tính)

57

MAI VĂN TÙNG

Tín ngưỡng dân gian của người Mường ở Thanh Hóa

64

NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT

 

NGUYỄN VĂN KHOA

Nét đặc trưng trong hệ thang âm - điệu thức của hò Như Lệ ở Quảng Trị

70

ĐẶNG THỊ QUỐC ANH ĐÀO - HUỲNH THỊ HẠNH LINH

Nghệ thuật chạm khắc gỗ ở nhà cổ đồng bằng sông Cửu Long

77

TƯ LIỆU - THÔNG TIN

 

CLAUDE LÉVI-STRAUSS

Cấu trúc luận và thần thoại

84

TÌM HIỂU THUẬT NGỮ

 

HOÀNG MINH

Cấu trúc luận

9