Tạp chí Văn hóa học

Tạp chí Văn hóa học

Số 2 (30)
Năm xuất bản: 2017
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Mục lục:

NGHIÊN CỨU VĂN HÓA 

 

TRỊNH SINH – Những thành tựu nghiên cứu mới về các nhà nước Văn Lang và Âu Lạc

3

CHÍNH SÁCH VÀ QUẢN LÝ VĂN HÓA

 

NGUYỄN QUỐC HÙNG – Bàn về quản lý di sản văn hóa Nho học ở nước ta hiện nay

21

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG CHÂM – Tiêu chí văn hóa ở các xã đạt chuẩn nông thôn mới có thực sự bền vững

31

PHẠM ANH THIỆN – Xây dựng văn hóa công sở trong các cơ quan, đơn vị trung ương hiện nay

39

DI SẢN, DU LỊCH VÀ PHÁT TRIỂN

 

LÊ THANH TRUNG – Bảo tồn và phát huy di sản nghệ thuật trình diễn dân gian tại Bắc Giang

43

NGUYỄN DUY THỊNH – Tìm hiểu ý nghĩa việc Kánh Loóng trong lễ tang của người Thái Mai Châu

47

CHU THỊ VÂN ANH – Tri thức bảo vệ đất trong đời sống tín ngưỡng của người Tày ở huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

51

NGUYỄN THỊ KIM KHÁNH – Du lịch học tập và sản phẩm du lịch học tập

57

NGHIÊN CỨU NGHỆ THUẬT

 

NÔNG TIẾN DŨNG  – Yếu tố lãng mạn trong tác phẩm hội họa giai đoạn 1945 – 1975 qua đề tài tình quân dân

61

TỐNG PHƯƠNG DUNG – Xây dựng nhân vật phụ của phim truyện điện ảnh Việt Nam, một số vấn đề

67

THÔNG TIN – TƯ LIỆU