Thể lệ gửi bài

Ngày đăng: 10/11/2021 Lượt xem: 1.454
Mặc định Cỡ chữ

THỂ LỆ GỬI BÀI

CHO TẠP CHÍ VĂN HÓA HỌC

 

1.  Bài gửi đăng trên Tạp chí Văn hóa học phải chưa được công bố trên các sách, báo, tạp chí khác.

2.  Tác giả bài viết chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung khoa học, tính chính xác, độ tin cậy của các số liệu, tư liệu, trích dẫn trong bài viết, theo đúng các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí.

3.  Bài gửi Tạp chí được soạn trên máy vi tính, khổ A4, phông chữ Unicode (Times New Roman), cỡ chữ 14, có dung lượng ít nhất từ 3.000 từ, được trình bày theo thứ tự như sau: tên bài viết - tên tác giả - tóm tắt, từ khóa - nội dung bài viết - chú thích (nếu có) - danh mục tài liệu tham khảo.

4. Tên riêng của người, địa phương, thuật ngữ tiếng nước ngoài trong bài viết để nguyên văn, không phiên âm sang tiếng Việt, trừ những tên đã được Việt hóa (như Trung Quốc, Thái Lan,...). Tên các tác giả nước ngoài để nguyên tiếng nước ngoài và cả phiên âm ra tiếng Việt (nếu có).

5. Đối với các trích dẫn trong bài viết: nếu trích dẫn nguyên văn thì phần trích dẫn phải được đặt trong dấu ngoặc kép, nếu trích dẫn nội dung thì không phải đặt trong dấu ngoặc kép. Cả hai loại trích dẫn này đều phải được dẫn nguồn đầy đủ trong ngoặc đơn theo thứ tự: tên tác giả, năm xuất bản, số trang trích dẫn. Ví dụ: (Nguyễn Đổng Chi, 2003, tr. 24).

6. Các chú thích được đánh số từ 1 đến hết căn cứ vào trình tự xuất hiện trong bài viết. Không dùng chú thích để dẫn nguồn tư liệu tham khảo.

7. Danh mục tài liệu tham khảo được đánh số thứ tự từ 1 đến hết và xếp theo thứ tự bảng chữ cái tên tác giả (với các tác giả Việt Nam) hoặc họ tác giả (với các tác giả nước ngoài). Cách trình bày tài liệu tham khảo theo quy định sau:

- Đối với sách:

Ví dụ: Nguyễn Đổng Chi (2003), Tác phẩm được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội.

- Đối với bài đăng trên tạp chí:

Ví dụ: Kiều Thu Hoạch (2012), “Từ góc nhìn tứ linh khám phá tâm thức văn hóa rồng của người Việt và người Hán”, tạp chí Văn hóa học, số 1, tr. 15-26.

- Đối với bài trong một cuốn sách:

Ví dụ: Emile Durkheim (2006), “Định nghĩa hiện tượng tôn giáo và về tôn giáo”, in trong Những vấn đề nhân học tôn giáo, Tạp chí Xưa & Nay, Nxb. Đà Nẵng, tr. 35-60.

- Đối với bài trên Internet:

Ví dụ: Ngô Đức Thịnh (2004), “Lý thuyết về “trung tâm và ngoại vi” trong nghiên cứu không gian văn hóa”, www.ncvanhoa.org.vn (truy cập ngày 24-12-2023).

8. Đối với các bài dịch từ tiếng nước ngoài cần gửi kèm toàn văn bản gốc.

9.  Cuối bài cần ghi rõ họ và tên tác giả, chức danh khoa học, học vị, tên cơ quan và địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email để toà soạn tiện liên hệ. Nêu rõ có muốn Tạp chí Văn hóa học in thông tin này kèm theo bài gửi đăng hay không.

10.  Đối với bài không được sử dụng, tòa soạn không trả lại bản thảo.

11.  Hình thức nhận bài: theo 2 hình thức sau:

-    Liên hệ trực tiếp với tòa soạn Tạp chí Văn hóa học: 32 Hào Nam - Ô Chợ Dừa - Đống Đa - Hà Nội.

ĐT: 024.38569159.

-    Gửi qua địa chỉ Email: tapchivicas@gmail.com

 Tạp chí sẽ sử dụng Thư trả lời tự động để xác nhận việc tòa soạn đã tiếp nhận bài của tác giả.

12. Bài viết đã được đăng trên Tạp chí in có thể sẽ được cập nhật trên Tạp chí điện tử tapchivanhoahoc.com.vn.          

Bình luận