Du lịch và sự phát triển của cộng đồng

Ngày đăng: 26/03/2024 Lượt xem: 48
Mặc định Cỡ chữ

Ng

DU LỊCH VÀ SỰ PHÁT TRIỂN

CỦA CỘNG ĐỒNG

TS. Nguyễn Văn Lưu

Tóm tắt: Ngày Du lịch thế giới 2014 có chủ đề “Du lịch và sự phát triển của cộng đồng”, khẳng định mối quan hệ qua lại giữa du lịch và sự phát triển của cộng đồng. Du lịch tác động đến sự phát triển của cộng đồng trên cả 3 góc độ: kinh tế, văn hoá xã hội và môi trường. Đến lượt mình, sự phát triển của cộng đồng sẽ tạo ra nguồn lực cho sự phát triển du lịch. Bài viết này khái quát nhận thức, quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển du lịch cộng đồng.

Từ khóa: Du lịch, phát triển, cộng đồng.

Nguồn: Tạp chí Văn hóa học số 1 (17) - 2015

 

TS. Nguyễn Văn Lưu

Tạp chí liên quan

Tạp chí Văn hóa học số 1 (17)

Năm phat hanh: 2015
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Xem chi tiết

Bình luận