Du lịch văn hóa ở Việt Nam - Một cái nhìn toàn cảnh

Ngày đăng: 28/02/2024 Lượt xem: 28
Mặc định Cỡ chữ

DU LỊCH VĂN HÓA Ở VIỆT NAM

– MỘT CÁI NHÌN TOÀN CẢNH

PGS.TS. Trần Thúy Anh

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Phan Quang Anh

Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt: Du lịch văn hóa là hoạt động du lịch khám phá và trải nghiệm bản sắc văn hóa với sự tham gia của cộng đồng theo tôn chỉ bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa. Các nước đang phát triển được thế giới công nhận là điểm đến trong thời đại mới của loại hình du lịch này và Việt Nam, với tư cách là một nền kinh tế đang đà đi lên hội nhập quốc tế cũng không phải là ngoại lệ. Với tinh thần phát triển trong khuôn khổ môi trường văn hóa đặc thù của Việt Nam nói chung và môi trường nghiệp vụ du lịch văn hóa nói riêng, Việt Nam đã có những kinh nghiệm nhất định trong việc định hình và phát triển mô hình du lịch này, theo đó đòi hỏi những kỹ năng và nghiệp vụ có tính chuyên biệt nhằm tạo ra tính bền vững cho hoạt động du lịch giàu tiềm năng này.

Nguồn: Tạp chí Văn hóa học số 1 (11) - 2014

 

PGS.TS. Trần Thúy Anh

Tạp chí liên quan

Tạp chí Văn hóa học

Năm phat hanh: 2014
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Xem chi tiết

Bình luận