Nhận thức về nghi lễ lên đồng qua một số thuật ngữ trên báo chí mấy năm gần đây

Ngày đăng: 20/06/2024 Lượt xem: 54
Mặc định Cỡ chữ

NHẬN THỨC VỀ NGHI LỄ LÊN ĐỒNG

QUA MỘT SỐ THUẬT NGỮ TRÊN BÁO CHÍ

MẤY NĂM GẦN ĐÂY

GS. TS. Kiều Thu Hoạch

Tóm tắt: Bài viết nhằm phản biện và chấn chỉnh những nhận thức sai lầm, qua cách sử dụng các từ ngữ tâm linh một cách tùy tiện, trong một số sách báo mấy năm gần đây về nghi lễ lên đồng. Đồng thời trên cơ sở đó, tác giả cung cấp một số thư tịch cổ Hán Nôm tiêu biểu như Nội đạo tràng, An Nam phong tục sách về tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt.

Từ khóa: Chấn chỉnh những từ ngữ tâm linh sai lầm, tùy tiện, thanh đồng, đạo Mẫu.

Nguồn: Tạp chí Văn hóa học số 1 (35) - 2018

 

GS. TS. Kiều Thu Hoạch

Tạp chí liên quan

Tạp chí Văn hóa học

Năm phat hanh: 2018
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Xem chi tiết

Bình luận