Hội đồng biên tập

Ngày đăng: 10/11/2021 Lượt xem: 1.184
Mặc định Cỡ chữ

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

PGS.TS. NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG (Chủ tịch Hội đồng)

TS. VÕ THỊ HOÀNG LAN (Thường trực Hội đồng)

GS.TS. LƯƠNG VĂN HY

GS.TS. TỪ THỊ LOAN

PGS.TS. BÙI THỊ THANH MAI

PGS.TS. PHẠM LAN OANH

PGS.TS. ĐỖ THỊ THANH THỦY

TS. NGUYỄN VĂN LƯU

TS. TRẦN THỊ MINH THU

 

 

 

Tạp chí liên quan

Tạp chí Văn hóa học

Năm phat hanh: 2012
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Xem chi tiết

Bình luận