Những thành tựu nghiên cứu mới về các nhà nước Văn Lang và Âu Lạc

Ngày đăng: 27/05/2024 Lượt xem: 30
Mặc định Cỡ chữ

NHỮNG THÀNH TỰU NGHIÊN CỨU MỚI VỀ

CÁC NHÀ NƯỚC VĂN LANG VÀ ÂU LẠC

 

PGS.TS. Trịnh Sinh

 

Tóm tắt: Những thành tựu mới về khảo cổ học trong vòng hơn nửa thế kỷ qua đã được tác giả kết hợp với nghiên cứu các khoa học liên ngành (truyền thuyết, thư tịch, di tích tôn giáo…) để bước đầu dựng nên bức tranh lịch sử của các nhà nước Văn Lang và Âu Lạc trong thời cổ đại ở miền Bắc Việt Nam. Đó là những nhà nước sơ khai hùng mạnh dựa trên nền tảng của nền văn hóa Đông Sơn, một trong những nền văn hóa phát triển rực rỡ nhất ở Đông Nam Á cách đây hơn 2.000 năm.

Từ khóa: Hùng Vương, khảo cổ, nhà nước, Văn Lang, Âu Lạc, văn hóa Đông Sơn.

Nguồn: Tạp chí Văn hóa học số 2 (30)- 2017

 

 

Tạp chí liên quan

Tạp chí Văn hóa học

Năm phat hanh: 2017
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Xem chi tiết

Bình luận