Múa đương đại ở Việt Nam nhìn từ góc độ đào tạo

Ngày đăng: 07/06/2024 Lượt xem: 64
Mặc định Cỡ chữ

MÚA ĐƯƠNG ĐẠI Ở VIỆT NAM

NHÌN TỪ GÓC ĐỘ ĐÀO TẠO

TS. Lê Hải Minh

Tóm tắt: Múa đương đại du nhập vào Việt Nam từ năm 1988 qua con đường giao lưu văn hóa, từ đó, đến nay các nghệ sĩ múa đã có một quá trình tìm hiểu, nhận biết và sáng tác thể loại này. Mặc dù vậy, múa đương đại Việt Nam vẫn đang gặp phải những khó khăn trong đào tạo, sáng tác múa. Qua việc giới thiệu về tình hình đào tạo múa đương đại ở nước ta hiện nay, bài viết cho thấy sự cần thiết trong việc thống nhất về chương trình đào tạo bởi vấn đề đào tạo có liên quan mật thiết và là nền tảng cho sự ra đời các tiết mục, tác phẩm múa. 

Từ khóa: Múa đương đại, đào tạo, giảng dạy, cơ sở đào tạo, ngành đào tạo.

Nguồn: Tạp chí Văn hóa học số 6 (28) - 2016

Tạp chí liên quan

Tạp chí Văn hóa học

Năm phat hanh: 2016
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Xem chi tiết

Bình luận