Vì sao rối cạn chìm, rối nước nổi?

Ngày đăng: 03/06/2024 Lượt xem: 52
Mặc định Cỡ chữ

VÌ SAO RỐI CẠN CHÌM, RỐI NƯỚC NỔI?

Nguyễn Văn Thành

Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam

Tóm tắt: Bài viết đề cập đến thực trạng của nghệ thuật múa rối nước ta hiện nay, đó là hiện tượng rối nước vốn từ trò diễn dân gian và chỉ là một bộ phận của ngành rối, đến nay do những lý do khác nhau đã “lấn sân” rối cạn - vốn là chủ thể của sân khấu rối. Đồng thời bài viết cũng bước đầu đưa ra những giải pháp để hai hình thức này tương tác với nhau, phát huy khả năng của nghệ thuật múa rối trong đời sống đương đại.

Từ khóa: Nghệ thuật múa rối, rối nước, rối cạn.        

Nguồn: Tạp chí Văn hóa học, số 6 (28) - 2016

Nguyễn Văn Thành

Tạp chí liên quan

Tạp chí Văn hóa học

Năm phat hanh: 2016
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Xem chi tiết

Bình luận