Về nghệ thuật của chùa Hoa Long và đền thờ Trần Khát Chân ở Thanh Hóa

Ngày đăng: 04/07/2024 Lượt xem: 44
Mặc định Cỡ chữ

N

VỀ NGHỆ THUẬT CỦA CHÙA HOA LONG

VÀ ĐỀN THỜ TRẦN KHÁT CHÂN Ở THANH HÓA

TS. Trần Việt Anh

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Tóm tắt: Chùa Hoa Longđền thờ Trần Khát Chân (Thanh Hóa) tri qua nhiều lần tu bổ, nhưng vẫn giữ được giá trị nghệ thuật truyền thống. Tổng thể mặt bằng của cụm di tích có bố cục chặt chẽ. Trong "không gian" này, chúng ta tìm được nhiều đề tài chạm khắc đã từng gặp ở nhiều ngôi đình, đền, chùa trên đất Bắc, tất cả những hình tượng chạm khắc ở đây khá chuẩn mực, có giá trị nghệ thuật cao.

Từ khóa: Nghệ thuật, kiến trúc, điêu khắc, chùa Hoa Long, đền Trần Khát Chân.

Nguồn: Tạp chí Văn hóa học số 1 (29) - 2017

Tạp chí liên quan

Tạp chí Văn hóa học

Năm phat hanh: 2017
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Xem chi tiết

Bình luận