Tri thức bảo vệ đất trong đời sống tín ngưỡng của người Tày ở huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Ngày đăng: 10/07/2024 Lượt xem: 36
Mặc định Cỡ chữ

TRI THỨC BẢO VỆ ĐẤT TRONG ĐỜI SỐNG TÍN NGƯỠNG

 CỦA NGƯỜI TÀY Ở HUYỆN BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN

Chu Thị Vân Anh

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt: Đối với cư dân nông nghiệp, đất đai là nguồn tài nguyên quý giá nhất. Đối với người Tày Ba Bể, chủ nhân của nền canh tác lúa nước vùng thung lũng, tài nguyên đất còn được trân trọng gấp bội phần bởi sự hạn chế về địa hình. Nhằm tận dụng nguồn tài nguyên hữu hạn đó, cộng đồng cư dân nơi đây đã có cách thức sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất rất đặc biệt, không chỉ trong những thực hành thường nhật, mà còn thể hiện đậm nét trong đời sống tín ngưỡng, các lễ hội dân gian đặc trưng của tộc người. Đó chính là cách thích ứng đặc trưng của tộc người với môi trường tự nhiên.

Từ khóa: Tín ngưỡng, bảo vệ đất, người Tày, tri thức.

Nguồn: Tạp chí Văn hóa học số 2 (30) - 2017

Bình luận