Về một số vấn đề của nghệ thuật chèo

Ngày đăng: 27/02/2024 Lượt xem: 261
Mặc định Cỡ chữ

VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ

CỦA NGHỆ THUẬT CHÈO

                         GS.TS. Lê Thị Hoài Phương

Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Tóm tắt: Trong bài viết này, tác giả bàn luận về một số yếu tố xoay quanh nghệ thuật Chèo nhằm góp phần làm sáng tỏ thêm một số vấn đề lý luận cũng như thực tiễn sân khấu Chèo hôm nay. Trước hết, tác giả bàn về các khái niệm “truyền thống” và “hiện đại” theo cách phân định trong nghệ thuật sân khấu Việt Nam; Tác giả bài viết cũng phân biệt các khái niệm “Chèo hiện đại” và “Chèo đề tài hiện đại”, chỉ ra sự khác nhau của hai khái niệm này; Từ chỗ khẳng định chức năng phản ánh hiện thực cuộc sống “đương đại”, “đương thời” của nghệ thuật sân khấu Chèo, tác giả bài viết cho rằng, vấn đề mấu chốt mà những người làm Chèo vẫn thường trực quan tâm là: làm thế nào để có những vở Chèo đề tài hiện đại phù hợp với nhu cầu thẩm mỹ của con người hôm nay mà vẫn gìn giữ được những đặc trưng nghệ thuật của nghệ thuật sân khấu Chèo truyền thống? Để giải quyết vấn đề này, không thể bỏ qua hai đặc trưng cơ bản của nghệ thuật Chèo truyền thống, đó là: Kết cấu tự sự trữ tình và phương pháp tả ý. Đây là những nguyên tắc nghệ thuật cơ bản của nghệ thuật Chèo truyền thống mà trong quá trình sáng tạo một tác phẩm Chèo hiện đại, từ tác giả cho đến đạo diễn, diễn viên, thiết kế mỹ thuật sân khấu và các bộ phận khác nữa cần phải kế thừa và phát huy.

Từ khóa: Nghệ thuật Chèo truyền thống, Chèo hiện đại, Chèo đề tài hiện đại, sân khấu truyền thống, sân khấu hiện đại, phương pháp tả ý, kết cấu tự sự trữ tình.

Nguồn: Tạp chí Văn hóa học số 6 (16) - 2014

 

 

 

Tạp chí liên quan

Tạp chí Văn hóa học số 6 (16)

Năm phat hanh: 2014
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Xem chi tiết

Bình luận