Văn hóa biển đảo Việt Nam, giá trị và cách tiếp cận

Ngày đăng: 28/03/2024 Lượt xem: 85
Mặc định Cỡ chữ

VĂN HÓA BIỂN ĐẢO VIỆT NAM,

GIÁ TRỊ VÀ CÁCH TIẾP CẬN

                                      GS.TS. Nguyễn Chí Bền

Tóm tắt: Việt Nam là một quốc gia có đường bờ biển dài và hàng ngàn hòn đảo lớn nhỏ, với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Văn hóa biển đảo Việt Nam là một thực thể có sự vận động trong không gian và trong thời gian. Bài viết đề cập các thành tố của văn hóa biển đảo Việt Nam trong tổ chức đời sống cộng đồng, trong ứng xử với biển và đời sống tín ngưỡng từ đó đề cập giá trị của văn hóa biển đảo Việt Nam: phản ánh tâm thức của người dân Việt với biển: vừa quay lưng lại với biển, vừa hướng ra biển; có những sáng tạo giàu bản sắc v.v…

Trên cơ sở ấy, bài viết đề nghị một cách tiếp cận văn hóa biển đảo Việt Nam, cho phù hợp đối tượng nghiên cứu…

Từ khóa: Văn hóa biển đảo, tiếp cận, giá trị.

Nguồn: Tạp chí Văn hóa học số 1 (17) - 2015

GS. TS. Nguyễn Chí Bền

Tạp chí liên quan

Tạp chí Văn hóa học số 1 (17)

Năm phat hanh: 2015
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Xem chi tiết

Bình luận