Thị hiếu - thị trường với văn minh đô thị

Ngày đăng: 10/04/2024 Lượt xem: 93
Mặc định Cỡ chữ

THỊ HIẾU - THỊ TRƯỜNG

VỚI VĂN MINH ĐÔ THỊ

 

            PGS.TS. Huỳnh Quốc Thắng

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

Tóm tắt: Bài viết, từ góc độ Văn hoá học kết hợp một số khoa học xã hội liên ngành, nhằm khái quát một số quy luật, mối quan hệ tác động qua lại giữa những yếu tố chủ quan và khách quan liên quan sự phát triển của con người và xã hội trong quá trình đô thị hoá, đặc biệt là trong bối cảnh công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Thị hiếu, thị trường, văn minh đô thị.

Nguồn: Tạp chí Văn hóa học số 6 (22) - 2015

 

PGS.TS. Huỳnh Quốc Thắng

Tạp chí liên quan

Tạp chí Văn hóa học

Năm phat hanh: 2015
Sách giấy: Liên hệ
Ebook: Liên hệ
Xem chi tiết

Bình luận